สล็อตออนไลน์ กฎหมายยาเสพติดใหม่ เปิดช่อง ผู้ต้องขังขอศาลกำหนดโทษเบาลงได้

สล็อตออนไลน์ กฎหมายยาเสพติดใหม่ เปิดช่อง ผู้ต้องขังขอศาลกำหนดโทษเบาลงได้

สล็อตออนไลน์ กรมราชทัณฑ์ เผย ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เปิดช่อง “ผู้ต้องขังคดียาเสพติด” ร้องศาลขอกำหนดโทษใหม่ให้เบาลงได้ จากกรณีที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และประมวลกฎหมายยาเสพติด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยประมวลกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา

สาระสำคัญ คือ มุ่งเน้นสืบสวนหาตัวหัวหน้าผู้สั่งการและยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการกำหนดอัตราโทษใหม่ในบางฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ให้ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำผิด คำนึงถึงพฤติการณ์ ความร้ายแรง และจะมีการนำพฤติการณ์การกระทำความผิดมาพิจารณาอัตราโทษแทนการใช้บทสันนิษฐาน ซึ่งบางฐานความผิดจะมีกำหนดโทษลดลง อันเป็นคุณต่อผู้กระทำผิด

ส่วนในกรณีคดีถึงที่สุดจะทำให้ผู้ต้องขังที่มีโทษตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่บัญญัติในกฎหมายฉบับใหม่ อาจยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลพิจารณากำหนดโทษใหม่ได้

เกี่ยวกับประเด็นประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นี้ ล่าสุด (10 ธ.ค.64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้มีการสำรวจผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับทราบถึงการยื่นคำร้องขอกำหนดโทษใหม่มาแล้วล่วงหน้า รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องดังกล่าว ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายใหม่บัญญัติ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564) กรมราชทัณฑ์รับหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 289,332 คนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด 237,763 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.18 ของผู้ต้องขังทั้งหมด และเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติดที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 196,611 คน

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงกำหนดโทษใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนั้น เป็นการพิจารณาคำร้องโดยดุลยพินิจของศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี จึงไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ต้องขังรายใดจะได้รับการกำหนดโทษหรือไม่ เพียงใด หรือในห้วงเวลาใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล จำนวนคดี และลักษณะความผิดที่ได้กระทำตามแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม หากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขังรายใด ต้องการสอบถามรายละเอียดการยื่นคำร้อง สามารถติดต่อได้ที่เรือนจำและทัณฑสถานที่ถูกควบคุมตัวอยู่ หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี โดยค้นหาช่องทางการติดต่อเรือนจำและทัณฑสถานได้ที่ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ : @thaidoc

‘หมอยง’ เผย โควิดโอมิครอน มีสองสายพันธุ์ย่อย ไทยเจอตัวเดียว

หมอยง กางข้อมูลเปิดเผยว่า โควิดโอมิครอน มีสายพันธุ์ย่อยถึงสองสายพันธุ์ ล่าสุดไทยเจอเพียงแต่ตัวเดียวเท่านั้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเกี่ยวกับโควิดโอมิครอน โควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ โดย หมอยงระบุว่าโควิดสายพันธุ์นี้มีสายพันธุ์ย่อยถึงสองสายพันธุ์

การวิวัฒนาการของไวรัส เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมในสิ่งแวดล้อมต่างๆ โควิด 19 สายพันธุ์ โอมิครอน เริ่มมีการวินิจฉัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และมีการพบในประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศ สายพันธุ์ที่พบขณะนี้แยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ BA1 และ BA2 จะสังเกตว่าสายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้ และในอีกหลายๆประเทศส่วนใหญ่ที่นำเข้า

รวมทั้งของประเทศไทย จะเป็นสายพันธุ์ BA1 ส่วนสายพันธุ์ โอมิครอน BA2 พบในออสเตรเลียและแคนาดา การเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโน ในตำแหน่งต่างๆ บนสไปรท์โปรตีน มีความสำคัญแตกต่างกัน โดยเฉพาะการขาดหายไปของกรดอะมิโน ที่จะเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย พบในสายพันธุ์ BA1 การถอดรหัสพันธุกรรมต่อไปเรื่อยๆ ก็จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีก

ทางศูนย์ไวรัสที่จุฬาฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังอยู่ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน แสดงได้ดังรูปทั้งสอง ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างของสายพันธุ์ BA1 และ BA2

นายธนกร กล่าวว่า “นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยให้หน่วยลาดตระเวน ลาดตระเวนเส้นทางธรรมชาติรอบแนวชายแดนของประเทศไทยทุกด้าน ที่สำคัญคือต้องดำเนินการสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็นนายหน้าในการจัดหาแรงงานด้วย เพราะเป็นลักษณะการกระทำผิดเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และอาจเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย” 

โดยจะเป็นการนำร่องรูปแบบการติดตามนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน ฟื้นฟู เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตามแนวทางการเปิดประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สล็อตออนไลน์